Hvem kan bo på Botilbud Korinth?

Hvem kan bo på Botilbud Korinth

Vor målgruppe er beboere over 18 år, der har sindslidelse som primær problemstilling. Denne lidelse kan være karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet, hvor problemstillingerne kan være vanskelig at placere diagnostisk, og som giver sig udtryk i adfærdsmæssige udfordringer for den enkelte.

Depression og angst er andre problemstillinger som denne gruppe oplever, giver dem et besværligt liv udover sindslidelsen. Målgruppen kan have misbrug som følge af deres sindslidelse og deres adfærd gør, at det er vanskeligt at indgå i en social kontekst, hvorfor der kræves en speciel tilgang og rammer for at tilbyde dem et værdigt liv.

Der er 2 pladser som er målrettet borgere med ADHD som primær lidelse.