Målsætninger

Indsatsmålene er borgernes ønske om forandring, og ved at opdele disse i mindre delmål, vil vi i samarbejde med borgeren understøtte borgerens udvikling. Botilbuddet stiler den faglige støtte til rådighed, således at borgeren får støtte til egen recoveryproces.

Botilbud Korinth arbejde bevist med:

  • Progression i borgerens målopnåelse
  • SMARTE mål
  • Kommunikation og konflikt-nedtrappende adfærd og handlinger
  • Refleksion over effekten af metode valg