Værdiord

 

Værdiord for Botilbud Korinh

Engagement

Det er en grundlæggende forudsætning, at vi er engagerende i vort arbejde og er opmærksomme på, at udvikle stedet. Vi skal have en tro på, at det nytter, samt "brænde for" vor arbejde med borgerne. Vi skal have lyst til at gøre en forskel i samarbejdet med borgerne.

Tillid

Grundlæggende skal den være tilstede mellem kolleger, at vi har tillid til vore kolleger, at disse gør, hvad de formår med deres faglighed, og de siger til og fra over for arbejdsopgaver. At der er tillid til, at folk kan give udtryk for ros og ris. der er tillid, i forhold til, at vi løser den pågældende opgave på bedst mulige måde og ud fra en faglig vurdering, der er den rigtige i nuet, men refleksivt kan ændre sig fremadrettet. Der er tillid til, at den enkelte er troværdig, åben og besidder ærlighed. Ligeledes er der tillid til, at der i relationen mellem borger og medarbejder kan skabe basis for udvikling.

Respekt

At vi gensidigt udviser respekt for hinanden og hinandens faglighed samt forskellighed. At der er respekt for, at alle kan bidrage til opgaveløsningen, og hver især gør deres til, at der på Botilbud Korinth er en god og positiv atmosfære. At vi respektere hinanden som vi er. Vi er loyale overfor trufne aftaler og har respekt for, at fejl laves, og vi alle kan lære af dem. At vi udviser respekt for borgernes/hverandres normer og værdier, og indgår i samarbejdet på en respektfuld måde - med udgangspunkt i at borgerne er mennesker, der i en periode har brug for en individuel støtte for at få sit liv til at fungere.

Humor

Humor er nødvendig som et forløsende element og distancerende - både i relation til borgere og kolleger. Det skal være sjovt at være her. Dette være sig både i belastende og svære situationer med borgere og kolleger. Der er tillid til, at vi kan administrere at grine med hinanden. Humor åbner for kreativiteten og kan medvirke til at forbedre kommunikationen. Udover ovenstående forpligter alle personaler - tilknyttet Botilbud Korinth - at efterleve Faaborg-Midtfyns personale- og ledelsesværdier.