Personalegrupper

Ansatte faggrupper

Ledelse 

Døgnpsykiatriens leder: Nina Dam

Afdelingsleder: Iben Pytlick

Endvidere er der ansat:

  • Sygeplejersker
  • Socialrådgivere
  • Fysio- og ergoterapeuter
  • Socialpædagoger
  • Pedel
  • Administrativt personale