Faglige tilgange

Andvendte Metoder

ADL

Metoden Den Motiverende Samtale og fokus på den rehabiliterende tilgang er kernen i ADL samarbejdet med borgerne. Hvor det giver mening kan ADL-cirklen anvendes som et dialogredskab til visuelt, at vise borgerens egen progression. 

Kognitiv metode

Metoden er ikke terapi, men en praktisk metode til at bryde tankemønstre for at kunne opnå erfaringsbaseret læring og en mere hensigtsmæssig adfærd. Kognitive metoder, såsom udvalgte tekstskemaer, refleksions-øvelser og den kognitive diamant, tilpasses borgerens behov og valg.

Motiverende samtale

Det er en spørge/lytteteknik, hvor udgangspunktet er samarbejde omkring borgerens ønske om forandring, som indsatsmålene i samarbejdet mellem borger ogsagsbehandler er udtryk for. Mål gruppen kan selv have svært ved at sætte ord på ønsker og drømme, men ved fokus på at styrke borgerens forandringsudsagn, vil metoden hjælpe med at sikre progression i udvalgte delmål.

Åben Dialog

Åben dialog både som tilgang og metode kan sikre en kommunikationsform, hvor både borger, pårørende og andre, der er i borgerens netværk, kan understøtte borgerens recovery. Det betyder et samarbejde, hvor borgeren har hovedrollen, og er meget vigtig at fastholde.

Mange af Botilbud Korinths medarbejdere, er uddannet i Åben Dialog.