Hvem er vi

Botilbud Korinth er beliggende i Korinth, en mindre by der liggere ca. 10 km fra Faaborg. Byen har idrætsfaciliteter, brugs og et meget aktivt kulturliv.

Bygningerne - hvor Botilbud Korinth holder til - er fra 70'erne, men er løbende renoveret, senest i 2015 og igen i 2019, hvor der er installeret køkken i boligerne, der skal bebos af §108 borgere.

 Der er hyppige busafgange mod Faaborg og Nyborg.