Arbejdsmetoder

Beskrivelse af hvorledes vi arbejder med borgerne

Voksenudredningsmetoden

Botilbud Korinth er ikke akkrediteret, men det er vort mål på sigt, at blive akkrediteret jf. Akkreditering Danmarks kvalitetsmodel. Vi vil arbejde systematisk med at kvalitetsteste vores praksis. Vi vil gerne arbejde med kvalitetsmodellen PDSA, som har fokus på kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Kvalitetssikring, fordi der i modellen er et mål om at få et kvalitetsstempel. Kvalitetsudvikling, fordi man i processen med at blive akkrediteret, arbejder med at beskrive egen praksis og dermed blive bevidst om den. Det åbner generelt op for udvikling af organisationen. Desuden vil vi snarest begynde at foretage intern auditering med henblik på systematisk at kvalitetsvurdere, sikre og udvikle arbejdsgange/-forløb.